Taxatie-Waardebepaling Moet ik wel of niet uitbreiden of toch verhuizen? Wat is de invloed van de uitbreiding op de waarde en weegt dat op tegen alle kosten? Wat is de werkelijke waarde ten opzichte van de boekwaarde? Wat is de werkelijke huurwaarde? Zomaar wat vragen die kunnen spelen bij verbouwingsplannen, verkoop of overname van het bedrijf, de verhuur van het onroerend goed van privé aan de zaak, etc. Dan is het belangrijk om te weten waar u staat met de waarde van het onroerend goed en welke mogelijkheden dit kan bieden. Daarbij is het lang niet altijd nodig om een uitgebreid taxatierapport te hebben maar kan worden volstaan met een verkorte rapportage waarin het belangrijkste element is opgenomen: de onderbouwing van de vastgestelde marktwaarde op basis van de oppervlakte en een reële (markt)huurwaarde. Deze rapportage kunnen wij voor u verzorgen en geven u daarmee een instrument waarmee u een verantwoorde beslissing kunt nemen.