Her-ontwikkeling Veel (voornamelijk oudere) panden voldoen niet meer aan de huidige vraag/behoefte terwijl deze panden volop mogelijkheden bieden voor nieuwe (woon) behoeftes. Hierbij kunt u denken aan royale herenhuizen in het centrum of statige wijken rondom het centrum waarbij de herenhuizen worden gesplitst in meerdere appartementen. U kunt ook denken aan leegstaande kantoorpanden. Of bijzondere gebouwen zoals scholen, kerken, ziekenhuizen/verzorgingshuizen, kazernes etc. welke vaak mogelijkheden bieden voor her-ontwikkeling. Echter, dit is wellicht een traject wat niet tot uw werkzaamheden en expertise behoort. Maar de hoogste opbrengst realiseert u door zelf de ontwikkeling te realiseren. En hierin hebben wij een voorstel en bieden wij wellicht een oplossing! Samen Her-ontwikkelen! Wat is samen Her-ontwikkelen? Bij samen Her-ontwikkelen treden we gezamenlijk op als ontwikkelaar. U heeft als inbreng het onroerend goed, wij hebben als inbreng de expertise en financiering van de Her-ontwikkeling en de verbouwing. Wij onderzoeken de haalbaarheid, verzorgen het gehele vergunningen traject, bestemmingswijzigingen, verbouwing, verkoop, oprichten Vereniging van Eigenaren, etc. Waarom samen Her-ontwikkelen? Samen Her-ontwikkelen biedt u én ons de mogelijkheid gebruik te maken van elkaars sterke punten. U bezit het onroerend goed maar u heeft niet de financiële mogelijkheden en kennis om te Her-ontwikkelen. Wij hebben de financiële mogelijkheden en kennis om te Her-ontwikkelen doch wij zoeken onroerend goed. Het is een win-win situatie met een risico- en winstdeling naar rato van de inbreng.