ADPROF is een bedrijf dat zich richt op advies, begeleiding, waardebepaling en management bij onroerend goed vraagstukken. Kleinschalig voor de particulier of grootschalig voor ontwikkelaars, bedrijven of overheid. Het werkgebied richt zich voornamelijk op midden Nederland. Met meer dan 25 jaar ervaring in de verkoop, advisering, ontwikkeling en waardebepaling van onroerend goed is er sprake van veel kennis en een goed marktgevoel. Het adviseren bij vraagstukken loopt uiteen van een advies op urenbasis voor een klein project, interim begeleiding van een ontwikkeling of verbouwing/uitbreiding tot aan deelname in een ontwikkeling. Geheel afhankelijk van uw behoeftes en wensen geven wij invulling aan uw vraag. Of het nu gaat om een uitbreidings- of her-huisvestingsadvies voor een bedrijf of de (gezamenlijke)ontwikkeling van (in)courant onroerend goed tot bijvoorbeeld appartementen, graag maken wij kennis met u om geheel vrijblijvend uw vragen en behoeftes te inventariseren om vervolgens aan te geven waar onze toegevoegde waarde ligt. Hiervoor kunt u eenvoudig het contactformulier invullen. Met vriendelijke groet, René Nillesen RMT